ท่านเข้ามาเยี่ยมชมแผนกของเราเป็นลำดับที่

 

วันนี้วันที่  

 anir02.gif

 

สาระความรู้ทั่วไป

สาระความรู้เกี่ยวกับครู - อาจารย์

website สถานศึกษา

มหาวิทยาลัย

สถานศึกษาในสังกัดกรมอาชีวศึกษา ที่มีการจัดทำ website แล้วสามารถ เข้าไปเยี่ยมชมได้โดยแบ่งเป็น 5 ภาค  

  <<
Click เลือก Home page สถานศึกษาตามภาค >>

    

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒน์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศรีประทุม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัน
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยมหานคร
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งเอเซีย
วิทยาลัยครูจันทรเกษม
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพระนครเหนือ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ศูนย์สอบ Online

ศัพท์ภาษาอังกฤษ (ศัพท์ยาก)
ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย
ความรู้ทั่วไป ชุดนีย์ทั่วโลก
ความรู้ทั่วไป ชุดศิริรุ่ง
ศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับต้น
การจัดการระบบปฎิบัติการคอมพิวเตอร์
วิทยุสมัครเล่น
เกมมหาเศรษฐีรุ่น 1
เกมมหาเศรษฐีรุ่น 2000
เกมตอบคำถาม3.Javascript(Offline)
เกมมหาเศรษฐีรุ่น 2001[ใหม่]

ห้องสมุดดิจิตอลขุมกำลังแห่งปัญญา

สารานุกรมเยาวชนไทย

เทคโนโลยี

บริการ

E-Mail ฟรี:

นานาสาระเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ที่ Pantip.COM
คำถามมีคำตอบ ที่ "
เรือนคอมพิวเตอร์"
เปิดโลกของ
AutoCAD โดยคนไทย
เรียนรู้อินเทอร์เน็ตแบบไทยๆ โดย นพ. ปัณณวิชญ์
Computing Resources ศูนย์รวมความรู้ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ที่น่าสนใจ โดย คณะแพทย์ศาสตร์ ม. เชียงใหม่
ชุมชนไทยไร้มิติ - สังคมไทยมิติใหม่ รวมข้อมูลน่าสนใจเกี่ยวกับเว็บเพจ
ศูนย์รวมความรู้ที่น่าสนใจโดย
Dr. Sat ทั้งการแพทย์, คอมพิวเตอร์, นิยายวิทยาศาสตร์, บทความอินเทอร์เน็ต และการสร้างเว็บด้วย FrontPage
ข้อมูลน่าสนใจ ทั้งด้านเทคนิค และ Lift Style ที่น่าสนใจจาก
Webgan(Z)ter
ข้อมูลสำหรับผู้สนใจงาน 3D -
Thai3D.COM
สาระน่ารู้สำหรับทุกเพศทุกวัย ทั้งเทคโนโลยี และชีวิต เช่น การใช้ 3D Max, การฝึกสมาธิ เป็นต้น

NECTEC - NSTDA - BIOTEC - MTEC - TIAC 

บริการสืบค้นหมายเลขโทรศัพท์
บริการตัดคำภาษาไทยบนเว็บ
บริการแปลงหน่วยมาตราต่างๆ (Measurement Converter)
บริการแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา สกุลต่างๆ
พจนานุกรม
LEXiTRON
บริการข้อมูลข่าวสารด้าน
อินเทอร์เน็ต
บริการ
ออกแบบแผ่นวงจรพิมพ์ และการอบรมซอฟต์แวร์ CAE
บริการ
ทุนอุดหนุนการวิจัย, ประกวดซอฟต์แวร์ โดยฝ่ายไตรภาคี

Yahoo
MailCity
SiamPage
Bangkok.COM
Doctor.COM
KiddyMail
KittyMail

Thaimail
Chaiyomail
Hotmail
Doramail
Mail.com
Usa.net
Poppymail
Netsiam.net

เพจเจอร์ :

142 - 152 - 162 - 1188 - 1144 - 1500 - SiamPage - LODO

โปรแกรมเมอร์

โทรศัพท์มือถือ :

Direx & SDG Pascal
Programming Page เทคนิคคอมพิวเตอร์ และ PASCAL PROGRAMMING ชั้นสูง ตลอดทั้ง DOWNLOAD ซอฟท์แวร์สัญชาติไทย
Multimedia Learning Center ศูนย์เรียนรู้การสร้าง Multimedia เบื้องต้น สำหรับคนไทย
รวมทิปน่าสนใจ ทั้งเกม และโปรแกรมใช้งาน โดย
PerfectLook.COM
การเขียนโปรแกรมติดต่อควบคุมฮาร์ดแวร์

1800 - GSM

โทรทัศน์ :

TV3 - TV5 - TV7 - TV9 - TV11 - ITV - ETV - UBC

  งาน

jobdb แหล่งรวมงานทั่วโลก
thai2000
nationjobs
thaiejob
jobbees
thaijobcenter
thaijobmarket ตลาดรวมงานในไทย
careerlab เขียนจดหมายสมัครงานภาษาอังกฤษ

หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ - เดลินิวส์ - ข่าวสด - มติชน - The Nation - Bangkok Post - กรุงเทพธุรกิจ - ฐานเศรษฐกิจ - สามย่าน@COM-แนวหน้า

สืบค้น ThaiTop - Sanook - Thai ICQ - Hunsa - Thai2000 - The Bangkok - YumYai! - HotSearch - Orientation Thailand - ThaiSearch
ThaiSeek - ThaiFind - 108-1009.Com - SiamInSide - Yahoo - Altavista - Lycos - Tripod - HotWire - HotBot - Google

 

 

 

 

 

พัฒนาและนำเสนอข้อมูลโดย
แผนกช่างเชื่อมโลหะ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
ติดต่อแผนกช่างเชื่อมโลหะ :
boonpeng_r@yahoo.com